«Forskningsrådet brøt habilitetsreglene» – Marianne H. Dragsten om Forskningsrådets tildelinger

Forskerforum skriver om at styret i Norges forskningsråd har tildelt 2,1 milliarder kroner til 22 forskningssentre. Noen av de som fikk tildelt nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon var blant annet UiT – Norges arktiske universitet og SINTEF. Samtidig satt UiTs prorektor og lederen til SINTEF Industri med i styret til Forskningsrådet når tildelingene ble gjennomført. 

Marianne H. Dragsten mener at habilitetsreglene i forvaltningsloven ble brutt i denne saken, siden styremedlemmenes særinteresser vil kunne ha innvirkning på beslutningen om hvem som skal få tildeling. Les hele saken her: https://www.forskerforum.no/%e2%88%92-forskningsradet-brot-habilitetsreglene/

6. september 2022

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING