Ny sak fra Høyesterett om erstatningsansvar

Anskaffelsesloven § 10, anskaffelsesforskriften § 10-48-1118-1 og 25-4: Ny sak fra Høyesterett om erstatningsansvar, HR-2019-1801-A (Fosen Linjen). Her trekker Høyesterett opp vilkårene for erstatningsansvar for positiv og negativ kontraktsinteresse i tillegg til at det er flere interessante uttalelser knyttet til saklig grunn for avlysning, dokumentasjonskrav til tildelingskriterier mv. Avgjørelsen er grundig gjennomgått særlig i punkt 4.4 under kommentarene til anskaffelsesloven § 10, men også under kommentarene til reglene om avlysning i §§ 10-4 og 25-4 samt reglene om tildelingskriterier i §§ 8-11 og 25-4.

5. februar 2020

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING