Høyesterett har talt

Siste ord er sagt i Fosen-saken. Fredag 27. september kom Høyesteretts avgjørelse i HR-2019-1801-A.

Høyesterett fastslår at ansvarsnormen som følger av EØS-retten –kravet om «tilstrekkelig kvalifisert brudd» – trer i stedet for den tradisjonelle aktsomhetsnormen.

Fosen-Linjen fikk ikke medhold i sitt krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse, da Høyesterett kom til at det forelå saklig grunn for å avlyse konkurransen. Negativ kontraktsinteresse og sakskostnader ble imidlertid tilkjent, basert på at tildelingskriteriet «miljø» uten dokumentasjonskrav, var ulovlig, noe oppdragsgiver ble gjort oppmerksom på under konkurransen.

Vi kommer tilbake med en nærmere redegjørelse av saken i starten av neste uke.

Høyesteretts avgjørelse kan leses i sin helhet her: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/hoyesterett/avgjorelser/utvalgte-rettsomrader/eoseu/hr-2019-1801-a/

27. september 2019

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING