Kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø går i taket

Kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø går i taket

Publisert: 15. november 2023

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet som helhet er tallet hele 75 milliarder kroner. 

Selv om det over lang tid har vært fokusert mye på dette området av myndighetene og mange virksomheter har tatt flere konkrete grep for å blant annet redusere sykefravær og ellers jobbe forebyggende for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet, er det fortsatt mange og store utfordringer å ta tak i. 

Lovverket på HMS-området er blitt stadig mer omfattende og tydeligere hva gjelder hvilke plikter som påhviler arbeidsgiverne og andre aktører i arbeidslivet, men på den mer «myke» delen av det psykososiale arbeidsmiljøet er lovverket vanskeligere å omsette til praktiske grep. 

Når bestemmelsene oppleves som lite tilgjengelig og vanskelig å forstå konkret hva betyr, er det tilsvarende vanskelig å få arbeidsgiverne til å jobbe forebyggende og ellers håndtere de utfordringene som likevel oppstår. Arbeidstilsynet foreslår derfor i sin utredning både endringer og presiseringer i eksisterende lovverk og utarbeidelse av en helt ny forskrift, som skal gjøre dette viktige arbeidet lettere å utføre og vanskeligere å la være å prøve å håndtere.

En viktig del av dette problemområdet er ulike typer av konflikter som oppstår i virksomhetene, normalt avledet av en eller annen saks- eller interessekonflikt. Nødvendig kunnskap om hvilke plikter arbeidsgiver har når det gjelder å håndtere slike utfordringer og faktisk kunnskap i hvordan man praktisk gjør dette, blir derfor helt nødvendig. 

I tillegg til å bistå med juridiske vurderinger rundt disse problemstillingene, holder Vaar kurs og foredrag innenfor områdene konflikthåndtering og omstilling med nedbemanning. Fredag 17. november skal Steinar Andersen, partner i Vaar, holde et miniseminar ved Ullevål Sykehus for ledere og ansatte, der konflikter og hvordan håndtere dette er tema. Steinar har jobbet på dette området i mer enn 20 år, i form av å håndtere en rekke enkeltsaker, men også i å holde kurs og foredrag over emnet. Han er også utdannet innen konflikthåndtering og mekling fra Diakonhjemmet Høgskole. 

Ta kontakt dersom din virksomhet er interessert i kurs om hvordan dere kan jobbe forebyggende med disse temaene samt håndtere de utfordringene som likevel kan oppstå.

Nødvendig kunnskap om hvilke plikter arbeidsgiver har når det gjelder å håndtere slike utfordringer og faktisk kunnskap i hvordan man praktisk gjør dette, blir derfor helt nødvendig. 

Steinar AndersenPartner i Vaar Advokat

Ta kontakt

Steinar Andersen

Partner

+47 416 60 511
steinar@vaar.law

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Vaar utvider teamet med Johanne Fürst Mustad

Med en fersk mastergrad fra Universitetet i Bergen og en L.LM i Information and Communication Technology Law fra Universitetet i Oslo, er Johanne godt rustet for å håndtere utfordringer innen...

Vaar er ranket i Legal500

Legal 500 har nå publisert rangeringen for EMEA 2024. Rangeringen baseres på undersøkelser og intervjuer Legal 500 har foretatt blant klienter.

Marianne H. Dragsten ranket i Chambers 2024

Chambers & Partners har denne uken publisert sin årlige ranking av Europas ledende advokatfirmaer. Marianne H. Dragsten, partner i Vaar Advokat, er toppranket innen kategorien Competition/Antitrust: Public procurement.