Kvartalsmøter offentlige anskaffelser

Ønsker du et forum hvor du kan:

da er våre kvartalsmøter noe for deg!

Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og omfattende samtidig som det skjer en løpende rettsutvikling innenfor fagfeltet. 

For den enkelte kan det være vanskelig å holde seg oppdatert til enhver tid. 

For å kunne hjelpe offentlige oppdragsgivere med å holde seg oppdatert samtidig som man får et nettverk man kan diskutere aktuelle problemstillinger med, arrangerer vi fire samlinger i året.

Innholdet i møtene vil bestå av følgende punkter:

I forkant av hvert møte kan deltakerne sende inn problemstillinger de ønsker behandlet / besvart og forslag til tema de ønsker at det skal gås nærmere inn på.

Datoer for møtene for 2023 er:

Kvartalsmøtene arrangeres i kontorlokalene våre i Stortingsgata 12 i Oslo.

Vi inviterer til en hyggelig AW etter hvert møte der det vil bli servert drikke og lett mat.

Pris for fire samlinger: kr. 17.500,- inkludert mat og drikke

Plassen vil være knyttet til virksomheten og ikke enkeltpersoner. Dette innebærer at det kan rulleres på hvem som møter på det enkelte kvartalsmøtet.

Nettverksledere:

Marianne H. Dragsten er

Marianne H. Dragsten

Marianne er en av landets fremste eksperter på offentlige anskaffelser. Hun har omfattende kunnskap om regelverket og har svært god oversikt over praksis og utvikling på området, blant annet gjennom sin forfattervirksomhet. Hun er kjent for å være praktisk orientert og svært effektiv i sin rådgivning og har fokus på å gi løsningsorienterte og klare råd i tråd med kundenes behov. Hun har også bred erfaring med å bistå operativt i anskaffelser. Dette er alt fra tjenesteanskaffelser som konsulenttjenester, laboratorietjenester osv. til vareanskaffelser og bygge- og anleggsanskaffelser. Dette gjør at hun har mye praktisk erfaring og dermed skjønner de praktiske sidene ved en anskaffelsesprosess og hvor utfordringene normalt ligger. Hun er pedagogisk og får svært gode tilbakemeldinger på kurs og foredrag hun holder. Hun har gitt ut flere bøker innenfor fagfeltet. Marianne er også medlem av klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Espen Bakjord er

Espen Bakjord

Espen har inngående kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser. Espen har god erfaring med å rådgi offentlige kunder. Han har også selv erfaring fra det offentlige hvor han blant annet hadde offentlige anskaffelser som ansvarsområde. Espen har både utarbeidet og deltatt i arbeidet med å utforme en rekke konkurransegrunnlag, og han har arbeidet med kontrakter og kontraktsmaler, evalueringsmodeller og evaluering, protokollføring og annen rapportering. Han har også gjennomført større anskaffelser innen IKT i tillegg til en rekke andre anskaffelser. Espen er i tillegg en erfaren kursholder og får alltid gode tilbakemeldinger på kursene sine.

Send e-post til emma@vaar.law for å melde deg på.EXAMPLE STRING