Image of the employee

Emilie Mora

Advokatfullmektig

icon_email emilie@vaar.law

icon_phone +47 918 09 117

Om Emilie

Emilie spesialiserer seg innen offentlige anskaffelser. Hun startet som advokatfullmektig i august 2019, og har allerede flere års erfaring innen anskaffelsesområdet, både teoretisk og praktisk. Hun valgte offentlige anskaffelser som fordypningsfag på Universitetet, tok tilgrensende spesialemner som EU- og konkurranserett under sitt utvekslingsopphold, og skrev masteroppgave om offentlige anskaffelser våren 2019. 

Emilie har hatt flere deltidsjobber og traineeopphold under studiet hvor hun har jobbet med et bredt spekter av anskaffelsesrettslige problemstillinger. Hun deltar også i kvartalsvise nettverkssamlinger innen offentlige anskaffelser med Marianne H. Dragsten. 

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING