Fredrik Akselsen Bachke

Seniorkonsulent i Vaar Consulting

Telefon : +47 405 52 657
E-post : fredrik@vaarconsulting.no

Om Fredrik

Fredrik Akselsen Bachke er seniorkonsulent i Vaar Consulting. Han har over 8 års erfaring med offentlige anskaffelser fra oppdragsgiversiden både innenfor kommunal og statlig sektor. Han har i den sammenheng opparbeidet seg bred erfaring med prosjektledelse, kontraktsrett og tvisteløsning i forbindelse med anskaffelser. Fredrik har erfaring med gjennomføring av både mindre og svært komplekse anskaffelsesprosesser.

Fredrik har meget god forståelse for offentlig forvaltning og er en god bidragsyter til å navigere gjennom komplekse organisasjonsstrukturer.

Som person er Fredrik opptatt av tydelig kommunikasjon og godt tverrfaglig samarbeid. Han er opptatt av å alltid kunne finne den gode løsningen innenfor handlingsrommet som anskaffelsesregelverket gir. Fredriks kombinasjon av godt smittende humør og struktur legger forholdene godt til rette for både gode relasjoner og effektive leveranser.

Kompetanseområder