Julie Charlotte Kristiansen

Konsulent i Vaar Consulting

Telefon : +47 959 89 896
E-post : julie@vaar.law

Om Julie

Julie Charlotte Kristiansen er konsulent hos Vaar Consulting og hennes kjerneområder er offentlige anskaffelser og kontraktsrett. Hun fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og har en L.LM-grad fra University of Minnesota Law School.

Som tidligere anskaffelsesleder i en stor statlig virksomhet har Julie opparbeidet seg omfattende kompetanse med å gjennomføre og bistå i store og strategiske anskaffelsesprosesser. Hun har derfor god erfaring med bl.a. utforming av konkurransegrunnlag, tilbudsevalueringer, innsynsbegjæringer, klagehåndtering samt andre praktiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med anskaffelser og forvaltning av kontrakter. Gjennom tett samarbeid med både oppdragsgivere og leverandører har Julie erfaring som danner et godt utgangspunkt for å forstå kundens behov.

Julie er utpreget positiv, har alltid kunden i fokus, og er opptatt av å levere rådgivning med høy faglig integritet.

Kompetanseområder