Steinar Andersen

Partner

Telefon : +47 416 60 511
E-post : steinar@vaar.law

Om Steinar

Steinar Andersen er partner hos Vaar og er spesialist i arbeidsrett. Steinar har en egen evne til å se klientens behov og interesser og bruker sine sterke relasjonelle egenskaper til å hjelpe klienten til å finne gode løsninger i komplekse problemstillinger. Steinar fokuserer på å være proaktiv i sin bistand til klienten slik at problemene løses på et tidlig tidspunkt for å unngå omfattende og dyre prosesser.

Steinar har jobbet med arbeidsrett i godt over 20 år og har omfattende erfaring og kompetanse på de aller fleste områder av faget, både innenfor offentlig og privat sektor. I sin tidligere jobb som advokat i NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, opparbeidet Steinar en særlig kunnskap om hva arbeidstakere opplever er viktig for dem i sitt ansettelsesforhold, og hvordan arbeidsgivere kan møte dette, samtidig som de ivaretar sine egne interesser.

Steinar har omfattende erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser i både mindre, mellomstore og store virksomheter, og har håndtert svært mange oppsigelssaker. Steinar har omfattende erfaring med drøftings- og forhandlingsmøter og inngåelse av sluttavtaler. Han holder også kurs og foredrag om temaet, og går jevnlig i retten.

Steinar har også omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen konflikthåndtering, og holder jevnlig kurs og foredrag innenfor dette området. Steinar jobber også med trakasserings- og varslingssaker samt med mer generelle konfliktsaker og samarbeidsproblemer.

Steinar jobber også med pensjon og AFP.

Kompetanseområder

  • Arbeidsrett
  • Pensjon
  • Tvistehåndtering
  • Selskapsrett