Ny fullmektig på laget

Det gleder oss å kunne ønske Emilie Mora velkommen som ny advokatfullmektig i Vaar. Hun spesialiserer seg innen offentlige anskaffelser, som hun hovedsakelig vil jobbe med, i tillegg til alminnelig forretningsjuss. Emilie skrev sin masteroppgave hos oss våren 2019 om oppdragsgivers oppfølgingsansvar ved mislighold fra leverandørens side. Dette er en spennende og uavklart problemstilling i grensesnittet mellom anskaffelses- og kontraktsrett. Oppgaven vil bli publisert i artikkelform på Vaar Portal.

«Med ansettelsen av Emilie styrker vi staben ytterligere på anskaffelsesområdet. Vi har jobbet med Emilie før, og gleder oss til å få henne med på Vaar-laget!» – Marianne Dragsten

Les mer om Emilie her.

20. august 2019

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING