Jussekspert mener problematiske dobbeltroller er utbredt

Marianne Dragsten intervjues av Dagsavisen Fremtiden

25/04/2018

Marianne Dragsten er intervjuet av «Dagsavisen Fremtiden» vedrørende problematiske dobbeltroller i offentlige anskaffelser. Dragsten forteller at dette ikke er et ukjent problem – Norge er et lite land, og særlig i mindre kommuner kan denne typen problemer oppstå. Videre uttaler hun at «Når det er personer i organisasjonen som er knyttet til leverandører, bør man være ekstra påpasselig med tanke på konkurranse i tildelingsprosessen».

https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/jussekspert-mener-problematiske-dobbeltroller-er-utbredt-1.1132721#cxrecs_s

25. april 2018

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING