Kjøp av hurtigtester uten anbudsrunde – strider dette med lovverket?

Helsemyndighetene anskaffet nylig hurtigtester uten å holde en anbudsrunde, og forklarer kontraktsinngåelsen med tidsnød. Dette mener Marianne H. Dragsten, partner og advokat hos Vaar, strider med lovverket om offentlige anskaffelser. Les mer i artikkelen fra NRK her: https://www.nrk.no/norge/myndighetene-kjopte-hurtigtester-for-280-mill.-uten-anbudsrunde-1.15260023

2. desember 2020

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING