Marianne Dragsten uttaler seg på bygg.no

Marianne H. Dragsten har uttalt seg om rolleblanding i Follobaneprosjektet.

En av de tidligere prosjektlederne i Bane Nor har nå gått over til Follobane-entreprenør Ghella. Marianne mener det er utfordrende at prosjektlederen ikke ble underlagt en karensperiode før han kunne gå over til entreprenørsiden.


Les mer om saken https://www.bygg.no/article/1394503

21. mai 2019

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING