Nyhetsbrev januar 2023

høyesterett

Foreligger det erstatningsrettslig vern når oppdragsgiver skulle ha avlyst konkurransen?

Høyesterett har i en nylig avsagt dom (sak HR-2023-206-A) kommet med en viktig avklaring i forhold til muligheten for å få tilkjent erstatning for positiv kontraktsinteresse når tildeling av kontrakten til den aktuelle tilbyderen ville ha vært i strid med anskaffelsesregelverket. Høyesterett kom til at det i en slik situasjon ikke foreligger erstatningsrettslig vern og opphevet lagmannsrettens dom.

Kvartalsmøter offentlige anskaffelser 2023

Vaar ved Marianne H. Dragsten og Espen Bakjord arrangerer kvartalsmøter innenfor offentlige anskaffelser, og nå er det mulig å melde seg på for 2023. Innholdet i møtene består blant annet av oppdateringer av hva som har skjedd siden sist – regelverk, praksis mv, svar på innsendte spørsmål og problemstillinger samt dypdykk i aktuelle tema. I forkant av hvert møte kan deltakerne sende inn problemstillinger de ønsker behandlet / besvart og forslag til tema de ønsker at det skal gås nærmere inn på. Plassen vil være knyttet til virksomheten og ikke enkeltpersoner. Dette innebærer at det kan rulleres på hvem som møter på det enkelte kvartalsmøtet.

Effektiviser dine avtaleinngåelser – praktiske råd

Har du oversikt over hvor mye tid og penger din virksomhet bruker på avtaleinngåelser? Tall fra WCC viser at gjennomsnittselskapet bruker omtrent dobbelt så mye tid og penger på selve avtaleinngåelsen som de mest effektive selskapene. 

markedsdialog

Markedsdialog – et virkemiddel for å stille gode miljøkrav i offentlige anskaffelser

Synes du det er skummelt å stille miljøkrav i offentlige anskaffelser?

Markedsundersøkelser kan være et nyttig virkemiddel for å avdekke om markedet er modent for ambisiøse miljøkrav, hvilke miljøkrav som bør stilles og hvordan kravene bør utformes. Men hva kan man ha dialog om, hvem man kan ha dialog med og hvordan kan man gjennomføre dialogen med leverandørene?

Vaar er blitt tildelt rammeavtale hos Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vi styrker vår posisjon ytterligere innenfor personvern og informasjonssikkerhet! Vi er blitt tildelt rammeavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune innenfor personvern, GDPR og informasjonssikkerhet. «Vi er stolte av tildelingen hos Vestfold og Telemark fylkeskommune – den er en viktig anerkjennelse av spisskompetansen vi besitter innenfor personvern og informasjonssikkerhet» – Thor Beke, Managing partner i Vaar.

Ønsker du å få nyhetsbrevet rett i innboksen? Klikk her for å melde deg på!

7. februar 2023

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING