Vaar Advokat representert på #Arendalsuka 2019

Managing partner Thor Beke i Vaar Advokat AS deltar i paneldebatt med Crayon, Microsoft, NAV og IKT Norge om teknologi og digitalisering. Vi ser frem til spennende diskusjoner om utviklingen av Norge som teknologinasjon, herunder om pågående digitaliseringsprosesser i samfunnet og etableringen av nye datasentre.

Håper å se så mange som mulig i Arendal!

9. august 2019

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING