Vaar Tjenester

Vaar Tjenester AS er et nyopprettet selskap som tilbyr høykvalifisert bistand i anskaffelsesprosesser. Daglig leder for selskapet er Marianne H. Dragsten.

Vaar Tjenester yter rådgivningstjenester i alle faser av innkjøpsprosessen, herunder planleggings- og gjennomføringsfasen. Vi bistår alle offentlige og private virksomheter på strategisk og operativt nivå, med særlig fokus på effektive og innovative løsninger.

Selskapet komplementerer Vaar Advokats spesialistkompetanse innen offentlige anskaffelser. Vaar Tjenester og Vaar Advokat samarbeider slik at du som kunde får den aller beste rådgivningen, uavhengig av hvilke behov som oppstår innen dette fagfeltet.

20. august 2020

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING