Tromsø kommune har gjort ulovlige innkjøp for minst 150 millioner kroner

iTromsø og E24 melder om at Tromsø kommune har latt 24 rammeavtaler verdt over 200 millioner gå ut på dato. Istedenfor å utlyse kontraktene på nytt har kommunen fortsatt å benytte rammeavtalene. Kommunen har dermed foretatt ulovlige direkteanskaffelser i stort omfang, noe som er et alvorlig brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.

Partner hos Vaar, Marianne H. Dragsten har uttalt seg i artikkelen til E24 og stiller seg kritisk til håndteringen til Tromsø kommune. Marianne kommenterer at det er uvanlig ikke å fornye 24 rammeavtaler med så stor verdi og omfang, og at dette lett kunne vært unngått med bedre rutiner i kommunen.

Les hele artikkelen til E24 her.

19. januar 2022

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING