Vaar inviterer til frokostseminar: SSA-sky

Synes du at det er utfordrende å vite hvordan du skal bruke SSA-sky og SSA-lille sky i praksis? Sliter du med å ha tilstrekkelig kontroll på det anskaffelses-, avtale- og personvernsrettslige i bruken av avtalene?

Da oppfordrer vi deg til å melde deg på «Vaars frokostseminar».

Vaar inviterer til frokostseminar om DFØs nye standardavtaler for kjøp av skytjenester: SSA-sky og SSA-lille sky. Vi vil foreta en praktisk gjennomgang av avtalene hvor sider til anskaffelsesregelverket vil gjennomgås, samtidig som avtale- og personvernsrettslige spørsmål vil ligger sentralt, supplert med konkrete eksempler.

Vaar har spisskompetanse innenfor teknologi, anskaffelser og personvern, og våre advokater besitter høy kompetanse innenfor disse områdene. Dette er en ypperlig mulighet til å få verdifull innsikt i komplekse områder som er i konstant forandring.

Seminaret ledes av Thor Beke, Espen Bakjord, Marianne H. Dragsten og Per Anders Vaagenes.

Tid: Torsdag 21. april kl. 8-10

Sted: Vaar Advokat (Stortingsgata 12, Oslo)

Påmelding: emma@vaar.law

14. mars 2022

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING