Nyhetsbrev september 2022

Nyhetsbrev september 2022

Publisert: 22. september 2022

Sommeren er over og høsten har ordentlig begynt å komme i gang. Vi i Vaar har hatt mye å gjøre med både nyansettelser, spennende oppdrag, firma kick-off og fagseminarer. Vi retter nå fokuset mot en travel, men spennende høst.

I en konkurransepreget dialog skal dialogen rundt tilbudte løsninger m.v. foregå før tilbud innleveres. Når tilbudet er innlevert, er det derimot kun adgang til avklaringer. Lagmannsretten har i en ny kjennelse tatt stilling til hvilket handlingsrom oppdragsgiver har og legger til grunn at vesentlige avvik i visse tilfeller kan optimeres bort. Avgjørelsen er interessant ved at den trekker opp grensene for avklaringsadgangen i konkurransepreget dialog og hvordan formålsbetraktninger og likebehandlingsprinsippet har betydning for rekkevidden av avklaringsadgangen i en konkurransepreget dialog.

Har du noen gang opplevd at det er veldig enkelt å starte et abonnement, men veldig vanskelig å avslutte det? Dette er en av tingene Digital Services Act skal endre på.

Digital Services Act (DSA), sammen med Digital Market Act, er EUs nye virkemiddel for å påvirke nettet og sosiale medier. DSA er et lovforslag fra EU som nå skal diskuteres og trolig vedtas i EU tidligst sommeren 2022. DSA vil mest sannsynlig også bli norsk lov.

Vi har gleden av å ønske Julie Kristiansen og Erik Shikerin velkommen til Vaar!

Julie og Erik begynner hos oss som advokatfullmektiger. Julie kommer til oss etter to år som anskaffelsesleder i Forsvarets logistikkorganisasjon. Erik kommer fra stillingen som advokatfullmektig hos Marstrand Advokatfirma.

Vaar inviterer til frokostseminar om DFØ sin nye veileder for evalueringsmodeller 29. september kl. 8-10. I veilederen anbefaler DFØ en evalueringsmodell som prissetter kvalitet istedenfor det å poengsette pris. Hvorfor er det å prissette kvalitet bedre enn å poengsette pris, og hvorfor DFØ går så langt som å anbefale det?

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Bli med Asplan Viak og Vaar på frokostseminar om nye miljøkrav ved offentlige anskaffelser

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...

Kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø går i taket

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...