Nyhetsbrev september 2023

Vaar Advokat utvider tjenesteporteføljen med Vaar Consulting. – Med dette selskapet skal vi bli en totalleverandør innenfor anskaffelsesområdet, sier managing partner, Thor Beke. For å lede det nye forretningsområdet har de fått med seg Eivind Dahl Thoresen, som går inn i rollen som daglig leder og partner i konsulentselskapet.

klarfor.ai

Det siste året har bruken av kunstig intelligens (AI) eksplodert. Teknologien er et svært kraftig verktøy som må brukes ansvarlig om det skal komme både brukeren og samfunnet til gode. Klar for AI er et prosjekt startet av ildsjeler i Experis Norge og Vaar Advokat, med en proaktiv holdning til dette samfunnsansvaret. Vi ønsker å dele rutinene og kvalitetssikringssystemene vi har utviklet for å bidra til at AI brukes på en verdiskapende og samtidig ansvarlig måte. I vårt arbeid har vi tatt utgangspunkt i det nyeste av litteratur og regelverk på området, og vi vil videreutvikle innholdet her som del av et system for kvalitetssikring av leveranser som inkluderer bruk av AI.

Kontrakter regulerer rettigheter og plikter som skal etterleves i kontraktsperioden, og for å sikre at partene etterlever kontrakten må den også følges opp. For oppdragsgivere innebærer dette blant annet å kontrollere og sørge for at leverandøren leverer det han skal, når han skal, og ellers oppfyller sine plikter slik de er formulert i kontrakten.

Som mange har fått med seg innførte regjeringen lovendringer i 2022 som fjerner muligheten bedrifter har til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Nærings- og fiskeridepartementet kom nylig med en pressemelding om at anskaffelsesforskriften § 7-9 om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser skjerpes fra 1. januar 2024. Fra dagens bestemmelse om at bruk av miljø som tildelingskriterium bør vektes med minimum 30 prosent, er den nye hovedregelen at oppdragsgivere skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum tretti prosent i enhver anskaffelse. Unntatt fra hovedregelen er oppdragsgivere dersom miljø som tildelingskriterium erstattes av klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen og det samtidig kan påvises at det klart gir en bedre klima- og miljøeffekt. Er klimaavtrykket og miljøbelastningen i en anskaffelse uvesentlig, kan hovedregelen fravikes. Anvendelse av unntakene i ny § 7-9 må imidlertid begrunnes i anskaffelsesdokumentene. Unntakene tillegger dermed oppdragsgiver et visst innkjøpsfaglig skjønn, men det fordrer også at oppdragsgiver besitter eller har tilgang til kompetanse knyttet til hvor i anskaffelsesprosessen klima og miljø best kan ivaretas.

Her har vi samlet en oppsummering av sakene og utviklingene som vi har fulgt i sommerferien og vi mener er verdt å få med seg.

Ønsker du å få nyhetsbrevet rett i innboksen?

Fyll inn påmeldingsskjema og meld deg på!

  Du er kanskje også interessert i

  Relaterte nyheter

  Bli med Asplan Viak og Vaar på frokostseminar om nye miljøkrav ved offentlige anskaffelser

  En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...

  Kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø går i taket

  En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...