Om oss

Vi er spesialisert innen anskaffelser, teknologi, personvern og tilgrensende områder. Vi yter juridisk rådgivning og bistår direkte i sammenheng med kundens virksomhetsområder, strategi og mål.

Vi er ledende innen våre tjenesteområder, er engasjerte og interesserte i fag, har høy faglig integritet, er nysgjerrige og opptatt av innovasjon, samt sektorene og bransjene vi representerer. Vi brenner for jobben vår, noe du som kunde skal merke. Vi gir en kundeopplevelse som er nær, responsiv og smidig. Vi tenker langsiktig i vår rådgivning. Et godt råd i dag er ikke nødvendigvis et godt råd i morgen – rådgivingen må tilpasses de kontinuerlige endringene i landskapet.

Våre vurderinger knyttes opp mot kundens til enhver tid gjeldende strategi og mål. Dette krever også kunnskap og forståelse om motparters strategi og målsetning. En avtalerelasjon mellom to parter fungerer best dersom avtalen er balansert. Dette er forhold vi tenker på og hensyntar i rådgivningen.

Ta kontakt

Stortingsgata 12
0161 Oslo
Norge

+47 922 31 690

post@vaar.law

EXAMPLE STRING