Søppelskandalen i Oslo fortsetter

Ifølge dokumenter NRK har fått tilgang til, har ledelsen i Energigjenvinningsetaten lenge visst om at det foregikk ulovlige direkte anskaffelser, og hatt fullmakt til å gjennomføre dem. Det har foregått systematiske brudd på anskaffelsesregelverket. Les mer om saken og Marianne Dragstens synspunkter her

3. oktober 2019

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING