Vi påtar oss ansvaret for gjennomføringen av hele eller deler av anskaffelsesprosessen

Vi har noen av landets ledende advokater innenfor offentlige anskaffelser. Vi har lang og solid erfaring med alle former for offentlige anskaffelser, og bistår både oppdragsgivere og leverandører innenfor alle typer offentlige anskaffelser. Dette gir oss helhetlig oversikt over hvilke problemstillinger som kan oppstå i en anskaffelsesprosess, samt hvordan de skal løses.

Vi bistår i gjennomføringen av hele eller deler av anskaffelsesprosessen, og har hjulpet våre kunder med å anskaffe alt fra komplekse IT-systemer til enkle hyllevareprodukter.

Kompetansen vår innenfor anskaffelser, utfyller vi med kompetanse innenfor teknologi. Dette gir oss spisskompetanse på IT-anskaffelser, som ERP-systemer, velferdsteknologi, skytjenester mv. Vaar deltar også aktivt i utviklingen av teknologi som brukes i selve anskaffelsen, som IT-verktøy for offentlige anskaffelser, standardkontrakter og modeller for evaluering av tilbud.

Vi tilbyr også mer tradisjonelle advokattjenester som løpende rådgivning, utredninger og klagebehandling. Selv om vi alltid søker å oppnå de mest effektive og praktiske løsningene for våre kunder, bistår vi også med tvisteløsning, både for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Våre advokater tar slike oppdrag på kort varsel.

I Vaar Portal finner du blant annet en komplett kommentarutgave av anskaffelsesloven med forskrift samt andre nyttige verktøy og kilder. Vi arrangerer videre kvartalsmøter innenfor offentlige anskaffelser der vi går gjennom nye utviklinger og dagsaktuelle emner innenfor fagfeltet. Dette er et populært forum som gir deltakerne mulighet til å holde seg oppdatert innenfor faget samtidig som man får et nettverk man kan diskutere aktuelle problemstillinger med. Les mer her:

Vi kan blant annet bistå med:

  • gjennomgang av konkurransedokumenter, kvalitetssikring av tilbud
  • valg av anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av konkurransedokumenter, rådgivning i evalueringsprosesser
  • klagebehandling og tvisteløsning
  • kontraktsoppfølging og -forvaltning
  • innsynsprosesser
  • kontraktsignering
  • anskaffelser fra A til Å
  • forvaltningsrettslige spørsmål i anskaffelsesprosesser


Vaar Consulting

Vi tilbyr bistand til innkjøpsprosesser gjennom et eget rådgivningsselskap: Vaar Consulting. Vaar Consulting bistår offentlige og private virksomheter på strategisk og operativt nivå innenfor hele anskaffelsesområdet og i alle faser av innkjøpsprosessen.

Vi består typisk med planlegging av anskaffelsesprosesser slik at disse blir effektive og hensiktsmessige. I tillegg yter vi rådgivning til etablering av systemer for kostnadsreduksjon, verdioptimalisering, risikostyring samt internkontroll og utarbeidelse av maler.

Vaar Consulting komplementerer spesialistkompetansen i Vaar Advokat. Sammen ivaretar vi kundene våre på den aller beste måten, uavhengig av hvilke behov som oppstår innenfor fagfeltet. Vaar Consulting vil utvikle et innovativt og tverrfaglig team bestående av økonomer, ingeniører og jurister.

Kontaktpersoner

Partner Marianne H. Dragsten

marianne@vaar.law

Partner Espen Bakjord

espen@vaar.law

Se flere artikler
EXAMPLE STRING