Våre tre juridiske fagfelt overlapper hverandre ofte, og har stor overføringsverdi hverandre imellom.

Vaar bistår både oppdragsgivere og leverandører innenfor alle typer offentlige anskaffelser. Dette gir oss helhetlig oversikt over hvilke problemstillinger som kan oppstå i en anskaffelsesprosess.

Vi påtar oss ansvaret for gjennomføringen av hele eller deler av anskaffelsesprosessen. Eksempler på anskaffelser vi har gjennomført på vegne av det offentlige er store IT-anskaffelser, forsvarsanskaffelser, anskaffelser av møbler, lekeplassutstyr, helse- og laboratorietjenester, ulike konsulenttjenester, biler, bygge- og anleggsanskaffelser mv. Vaar har spisskompetanse på IT-anskaffelser, slik som ERP-systemer, velferdsteknologi og skytjenester for øvrig.

Vi tilbyr også mer tradisjonelle advokattjenester som løpende rådgivning, utredninger og klagebehandling. Selv om vi alltid søker å oppnå de mest effektive og praktiske løsningene for våre kunder, bistår Vaar også med tvisteløsning, både for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene. Våre advokater tar slike oppdrag på kort varsel.

Vi holder mange kurs i regi av bl.a. Nohrcon og Kommunenes Sentralforbund. Vi tilbyr foredrag og interne kurs innen anskaffelsesrettslige emner på alle nivåer, i tillegg til at vi i Portalen kan tilby komplett kommentarutgave av LOFA med forskrift.

Kontaktpersoner

Marianne H. Dragsten Thor Beke Espen Bakjord
Se flere artikler
EXAMPLE STRING