Arbeidsliv

Vaars advokater har omfattende erfaring fra de fleste områder innen arbeidsretten, med alt fra tradisjonell rådgivning til tvistehåndtering og prosedyre, og vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere.  

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring, og vi opplever en stadig økende etterspørsel etter tjenester på arbeidsrettens område. Vaar etterstreber å være en proaktiv rådgiver, slik at våre klienter i offentlig og privat sektor får effektiv bistand tilpasset deres behov på et tidlig tidspunkt. 

Viktigheten av å være oppmerksom på arbeidstakernes forventinger og behov i arbeidssituasjonen, gir arbeidsgiver mulighet til bedre å forstå de utfordringer som oppstår underveis i arbeidsforholdet

Arbeidslivet blir stadig mer komplisert, og behovet for arbeidsrettslig rådgivning er økende. Dette området av jussen er viktig for oss alle som arbeidstakere. I et presset arbeidsmarked der det er konkurranse om arbeidskraften, har arbeidsgivere som er oppmerksomme på viktigheten av å handle og håndtere problemstillinger på en ryddig og effektiv måte der også mellommenneskelige forhold har fokus, et fortrinn.    

Viktigheten av å være oppmerksom på arbeidstakernes forventinger og behov i arbeidssituasjonen, gir arbeidsgiver mulighet til bedre å forstå de utfordringer som oppstår underveis i arbeidsforholdet, og adressere dette på best mulig måte, samtidig som de ivaretar sine egne interesser. Vaars advokater  hensyntar dette viktige aspektet i sin rådgivning til arbeidsgiver for å bidra til å styrke arbeidsgivers mulighet til å oppnå dette. Vi jobber derfor også tett med arbeidsgivers egne eksperter på disse områdene for å få best mulig resultat. 

I tillegg til tradisjonell arbeidsrettslig bistand, holder vi også kurs og foredrag innenfor områdene konflikthåndtering og omstilling med nedbemanning. Vi samarbeider også med organisasjonspsykologer. 

 • Arbeidsavtaler - utforming, tolking, konkurranseklausuler og incentivordninger
 • Arbeidstidsspørsmål - overtid, sykepenger og ferie
 • Arbeidsmiljø/HMS - arbeidskonflikter, varslingssaker/ granskning og diskrimineringssaker
 • Omstillinger - permittering, nedbemanning, inn- og outsourcing, oppkjøp og fusjoner
 • Oppsigelser - drøftings- og forhandlingsmøter, sluttavtaler, oppsigelser, avskjed
 • Innleie / utleie av arbeidskraft
 • Personvern og kontrolltiltak
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Tvisteløsning og prosedyre
 • Foredrag / Kurs i konflikthåndtering
 • Foredrag/ kurs i omstilling og omstillingspsykologi

Veiledere &
Partnere.

Vaar følger med på de nyeste utviklingene innenfor både teknologien og jussen som regulerer den. Dette gjør oss til en solid veileder og partner for alle vil dra nytte av fordelene ved å bruke moderne løsninger.

Strategisk
Rådgivning.

Vi har inngående kjennskap til det tekniske og juridiske mulighetsrommet, og bistår både offentlige og private aktører innen alle bransjer med strategisk rådgivning hvor IT og teknologi er en sentral del av sakskomplekset.

Ta kontakt

Per Anders Vaagenes

Partner

+47 982 22 674
per@vaar.law

Steinar Andersen

Partner

+47 416 60 511
steinar@vaar.law

Referansekunder

Vi er stolte av å jobbe med noen av Norges mest spennende virksomheter:
Få med deg siste nytt

Frokostseminar om AI

Bruker du AI på en sikker og lovlig måte?

Tech Law Recap: Sommer 2023

Nedenfor har vi samlet en oppsummering av sakene og utviklingene som vi har fulgt i sommerferien og vi mener er verdt å få med seg.

Vaar Advokat etablerer konsulentselskap for offentlige anskaffelser

Vaar Advokat utvider tjenesteporteføljen med Vaar Consulting. – Med dette selskapet skal vi bli en totalleverandør innenfor anskaffelsesområdet, sier managing partner, Thor Beke. For å lede det nye forretningsområdet har de fått...