Bærekraft

Vaar yter bistand i alle typer spørsmål og saker innen bærekraftig utvikling. Vi bistår både med å løse utfordringer og med å utnytte de muligheter som det grønne skiftet tross alt innebærer. 

Bærekraft er enkelt forklart en utvikling som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene til fremtidige generasjoner. Utviklingen tar hensyn til økonomiske, miljømessige og sosiale faktorer og hvor det er sammenhengen mellom disse tre faktorene som avgjør om noe er bærekraftig.I 2015 vedtok alle FNs medlemsland den ambisiøse 2030-agendaen, som består av 17 hovedmål og 169 delmål innen bærekraft, som tar sikte på å fremme miljømessig, økonomisk og sosial utvikling på en sammenhengende måte. Denne agendaen markerer et viktig skifte i måten vi tenker på bærekraft og skal fungere som verdens felles arbeidsplan for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

En viktig milepæl i retning av bærekraft ble nådd da EU introduserte The European Green Deal i 2020. Dette er en vekststrategi som tar sikte på å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050. Dette initiativet legger vekt på nødvendigheten av å redusere klimaendringene og bevare miljøet for fremtidige generasjoner. 

Stadig flere krav fra kunder, myndigheter og investorer vil også føre til at bedrifter som jobber målrettet med bærekraft vil få et bedre omdømme og økt konkurransekraft

Thor BekeCEO, Daglig leder, Partner

I tillegg til globale initiativer som 2030-agendaen og The European Green Deal, spiller også nasjonale og lokale tiltak en avgjørende rolle i å oppnå bærekraftsmålene. I denne sammenhengen er EUs Urban Agenda som ble lansert i 2016, et godt eksempel. Dette er en felles visjon om å utvikle bærekraftige byer og lokalsamfunn. EUs Urban Agenda er et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og landegrenser om byutvikling. Målet er å fremme vekst, bokvalitet og innovasjon i europeiske byer. Kjernen i Urban Agenda er tematiske partnerskap, der byer, interesseorganisasjoner, land og EU-organer samarbeider om ulike temaer. 

For å oppfylle bærekraftsmålene er det viktig at næringslivet spiller en aktiv rolle. Klimaendringer påvirker samfunnet som helhet, inkludert næringslivet, og bedrifter har en betydelig innvirkning på samfunnet, økonomien og miljøet. Det er derfor viktig at næringslivet arbeider aktivt med å oppfylle bærekraftsmål som de kan påvirke. Stadig flere krav fra kunder, myndigheter og investorer vil også føre til at bedrifter som jobber målrettet med bærekraft vil få et bedre omdømme og økt konkurransekraft.  

Å jobbe med innovative offentlige anskaffelser vil også bidra til å ta Norge nærmere bærekraftsmålene. Det vil si å jobbe konkret med å drive frem bedre løsninger som er mer miljøvennlige, kostnadseffektive og bærekraftige. De skjerpede kravene i regelverket om at miljø alltid skal vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp, er også et viktig bidrag i nå målsettinger om redusert klimaavtrykk og miljøbelastning. 

Veiledere &
Partnere.

Vaar følger med på de nyeste utviklingene innenfor både teknologien og jussen som regulerer den. Dette gjør oss til en solid veileder og partner for alle vil dra nytte av fordelene ved å bruke moderne løsninger.

Strategisk
Rådgivning.

Vi har inngående kjennskap til det tekniske og juridiske mulighetsrommet, og bistår både offentlige og private aktører innen alle bransjer med strategisk rådgivning hvor IT og teknologi er en sentral del av sakskomplekset.

Ta kontakt

Thor Beke

Daglig leder, Partner

+47 922 31 690
thor@vaar.law

Espen Bakjord

Partner

+47 928 27 630
espen@vaar.law

Per Anders Vaagenes

Partner

+47 982 22 674
per@vaar.law

Referansekunder

Vi er stolte av å jobbe med noen av Norges mest spennende virksomheter:
Få med deg siste nytt

Frokostseminar om AI

Bruker du AI på en sikker og lovlig måte?

Tech Law Recap: Sommer 2023

Nedenfor har vi samlet en oppsummering av sakene og utviklingene som vi har fulgt i sommerferien og vi mener er verdt å få med seg.

Vaar Advokat etablerer konsulentselskap for offentlige anskaffelser

Vaar Advokat utvider tjenesteporteføljen med Vaar Consulting. – Med dette selskapet skal vi bli en totalleverandør innenfor anskaffelsesområdet, sier managing partner, Thor Beke. For å lede det nye forretningsområdet har de fått...