Vi har spisskompetanse innenfor personvern

Data spiller en enormt viktig rolle i dagens digitale samfunn, og bruken av persondata øker i takt med digitaliseringen og stadig mer utstrakt bruk av kunstig intelligens. Samtidig kommer det nye regler og rettslige avklaringer. Resultatet er et nettverk av lover, retningslinjer og uttalelser som byr på mange utfordringer, og vi er stolte av å kunne være en pålitelig partner for våre kunder når de skal navigere seg gjennom dem.

Vi har omfattende erfaring med å bistå virksomheter med å sikre at personopplysninger håndteres i tråd med regelverket for personvern, og er kjent med særreglene din virksomhet er berørt av.

Alle virksomheter har personvernrettslige forpliktelser, både offentlig og private. Våre advokater hjelper virksomheter med å håndtere forpliktelser i samsvar med regelverket for personvern. Vi påtar oss både små og store oppdrag.

Vi jobber gjerne i team og samarbeider med ressursene i din virksomhet for å sikre at dere overholder forpliktelsene deres innenfor personvern. Våre advokater har god IT-teknisk forståelse, hvilket setter oss i stand til å forstå våre kunders behov.

Avhengig av ditt prosjekt bistår vi med kartlegging, vurderinger, utarbeidelse av dokumenter eller en kombinasjon. Vi gjennomfører også helhetlige GDPR-prosjekter, og tilbyr personvernombud som en tjeneste.

Vi kan blant annet bistå med:

  • DPIA
  • Internasjonal dataoverføring
  • Standard contractual clauses (SCC)
  • GDPR due diligence
  • Personvernerklæringer
  • Innsyn, sletting
  • Tvisteløsning og håndtering av grensesnittet opp mot Datatilsynet

Kontaktpersoner

Partner Thor Beke

thor@vaar.law

Partner Espen Bakjord

espen@vaar.law

Se flere artikler
EXAMPLE STRING