Regulatorisk

Vi spesialiserer oss på å levere juridiske tjenester innen regulatoriske forhold til det offentlige. Dette inkluderer blant annet rådgivning knyttet til arbeid med å utvikle lover og forskrifter. Vår ekspertise og erfaring gjør oss i stand til å bistå det offentlige med å håndtere det relevante landskapet av lover og forskrifter.

Vi har ekspertise og erfaring i å gjennomføre grundige og objektive utredninger. Vi belyser de juridiske konsekvensene av ulike handlingsalternativer og gir praktiske anbefalinger som bidrar til informerte beslutninger i det offentlige.

Vi belyser de juridiske konsekvensene av ulike handlingsalternativer og gir praktiske anbefalinger som bidrar til informerte beslutninger i det offentlige

Espen BakjordPartner

Vi har lang erfaring med å utarbeide rettslige vurderinger som grunnlag for høringsnotater og andre forberedende dokumenter, for eksempel forhåndsutredninger. Vi har utført mange regulatoriske analyser og arbeider, blant annet innen følgende områder, og særlig i møte med regulering av ny teknologi:

  • Veglova og forskrifter til veglova, herunder utstederforskriften, forskrift om bompenger, vegdataforskriften, med mer
  • Yrkestransportlova med forskrifter
  • Ulike reguleringer knyttet til personvern i lover og forskrifter

Veiledere &
Partnere.

Vaar følger med på de nyeste utviklingene innenfor både teknologien og jussen som regulerer den. Dette gjør oss til en solid veileder og partner for alle vil dra nytte av fordelene ved å bruke moderne løsninger.

Strategisk
Rådgivning.

Vi har inngående kjennskap til det tekniske og juridiske mulighetsrommet, og bistår både offentlige og private aktører innen alle bransjer med strategisk rådgivning hvor IT og teknologi er en sentral del av sakskomplekset.

Ta kontakt

Thor Beke

Daglig leder, Partner

+47 922 31 690
thor@vaar.law

Espen Bakjord

Partner

+47 928 27 630
espen@vaar.law

Per Anders Vaagenes

Partner

+47 982 22 674
per@vaar.law

Referansekunder

Vi er stolte av å jobbe med noen av Norges mest spennende virksomheter:
Få med deg siste nytt

Frokostseminar om AI

Bruker du AI på en sikker og lovlig måte?

Tech Law Recap: Sommer 2023

Nedenfor har vi samlet en oppsummering av sakene og utviklingene som vi har fulgt i sommerferien og vi mener er verdt å få med seg.

Vaar Advokat etablerer konsulentselskap for offentlige anskaffelser

Vaar Advokat utvider tjenesteporteføljen med Vaar Consulting. – Med dette selskapet skal vi bli en totalleverandør innenfor anskaffelsesområdet, sier managing partner, Thor Beke. For å lede det nye forretningsområdet har de fått...