Den teknologiske utviklingen skaper muligheter, men stiller også komplekse krav

Teknologi gjennomsyrer alle virksomheter og bransjer.

Vaar har noen av landets ledende advokater innenfor teknologi. Vi bistår med gjennomføring av teknologianskaffelser, herunder utarbeidelse av kontrakter, kontraktsforhandlinger ved kjøp eller tilbud av skytjenester og tvistehåndtering. Komplekse IT-kontrakter og kontraktsrett er noe vi har omfattende erfaring med og vi bistår kunder med utarbeidelse og forhandling av IT-kontrakter, så vel som planmessig oppfølging av IT-kontrakter som er inngått. Vi deltar i Dataforeningens arbeid med å standardisere IT-avtaler, herunder på skytjenesteområdet.

Personvern er et rettsområde med stort teknologisk tilsnitt og er en voksende utfordring for mange virksomheter. Reguleringen innenfor personvern er omfattende og krevende. Vi har spisskompetanse innenfor personvern, og bistår kunder med alle typer problemstillinger innenfor dette område. Les mer om vår spisskompetanse innenfor personvern her.

Vi tilbyr også solid kompetanse innenfor immaterialrett og patent- og varemerkerett. Vi vurderer løpende immaterialrettslige problemstillinger i forbindelse med IT-kontrakter, bistår i overføring/kjøp av immaterielle rettigheter, utarbeidelse av avtaler for deponering av kildekoder samt i tvistehåndtering vedrørende rettigheter til programvare.

Vaar følger med på de nyeste utviklingene innenfor både teknologien og jussen som regulerer den. Dette gjør oss til en solid veileder og partner for alle vil dra nytte av fordelene ved å bruke moderne løsninger. Vi har inngående kjennskap til det tekniske og juridiske mulighetsrommet, og bistår både offentlige og private aktører innen alle bransjer med strategisk rådgivning hvor IT og teknologi er en sentral del av sakskomplekset.

Noen av våre tjenester:

  • IT-anskaffelser
  • IT-kontrakter
  • Kjøp og bruk av skytjenester
  • Transaksjoner og andre selskapsrettslige handlinger
  • Standardisering av IT-avtaler
  • Kontraktsoppfølging
  • Kontraktsrevisjon
  • Opphavsrett

Kontaktpersoner

Partner Thor Beke

thor@vaar.law

Partner Espen Bakjord

espen@vaar.law

Partner Per Anders Vaagenes

per@vaar.law

Se flere artikler
EXAMPLE STRING