Teknologi

Teknologi gjennomsyrer alle virksomheter og bransjer. Teknologi er ingen nyhet – teknologi er praktisk utførelse og anvendelse av kunnskap. Vaar bistår både offentlige og private aktører innen alle bransjer med strategisk rådgivning hvor teknologien er en sentral del av sakskomplekset.

For oss omfatter fagområdet teknologi særlig IT, media, ekom, opphavsrett, e-handel, Fintech og Life Science. Vaar bistår ofte med gjennomføring av teknologianskaffelser, herunder utarbeidelse av kontrakter, kontraktsforhandlinger ved kjøp eller tilbud av skytjenester og tvistehåndtering.

Vaar deltar i Dataforeningens arbeid med å standardisere IT-avtaler, herunder på skytjenesteområdet.

Vi jobber i team og samarbeider tett med ressursene i din virksomhet.

 

Kontaktpersoner

, ,

Offentlige aktører og skytjenester

Vaar har vurdert de store skytjenesteleverandørenes vilkår opp mot GDPR The General Data Protection Regulation – bedre kjent som «GDPR» – har siden forordningen trådte i kraft i Norge 20. juli 2018 nødvendiggjort store endringer for norske virksomheter, både offentlige og private. Offentlige aktører må som følge av krav til egen behandling av personopplysninger, også […]
, ,

What is GDPR? The summary guide to GDPR compliance

General Data Protection Regulation, have overhauled how businesses process and handle data. Our need-to-know GDPR guide explains what the changes mean for you General Data Protection Regulation, or GDPR, have overhauled how businesses process and handle data. Our need-to-know GDPR guide explains what the changes mean for you Europe is now covered by the world’s […]