Våre tre juridiske fagfelt overlapper hverandre ofte, og har stor overføringsverdi hverandre imellom.

Teknologi gjennomsyrer alle virksomheter og bransjer. Teknologi er ingen nyhet – teknologi er praktisk utførelse og anvendelse av kunnskap. Vaar bistår både offentlige og private aktører innen alle bransjer med strategisk rådgivning hvor teknologien er en sentral del av sakskomplekset.

For oss omfatter fagområdet teknologi særlig IT, media, ekom, opphavsrett, e-handel, Fintech og Life Science. Vaar bistår ofte med gjennomføring av teknologianskaffelser, herunder utarbeidelse av kontrakter, kontraktsforhandlinger ved kjøp eller tilbud av skytjenester og tvistehåndtering. Vaar deltar i Dataforeningens arbeid med å standardisere IT-avtaler, herunder på skytjenesteområdet.

Vi jobber i team og samarbeider tett med ressursene i din virksomhet.

Kontaktpersoner

Thor Beke Espen Bakjord
Se flere artikler
EXAMPLE STRING