Vaar Consulting

Et konsulentselskap for offentlige anskaffelser med fokus på effektiv og praktisk rådgivning

En innkjøpsfaglig
totalleverandør

Vaar Consulting tilbyr spesialkompetanse innenfor hele anskaffelsesområdet og i alle faser av innkjøpsprosessen. Vi bistår på operativt og strategisk nivå for offentlige og private virksomheter, både ved gjennomføring av anskaffelser og etterfølgende kontraktsrådgivning. 

Våre rådgivere har inngående kjennskap til anskaffelsesregelverket, noe som bidrar til at vi kan benytte regelverkets iboende fleksibilitet på en hensiktsmessig måte. I tillegg har vi et gjennomgående fokus på å koble på riktig kompetanse til det enkelte oppdrag. Kunder kan derfor alltid forvente kostnadseffektive prosesser og rådgivning av høy faglig kvalitet.     

Løsningsorienterte

Vi ser alltid etter muligheter fremfor begrensninger i alle våre oppdrag.

Samarbeidspartner

Vi har sett verdien av å etablere gode og trygge samarbeidsarenaer.

Kompetanseheving

Vi jobber kontinuerlig for å finne nye og smarte løsninger som begge parter kan ta lærdom av og sikrer optimal kompetanseheving.

Hvorfor velge Vaar Consulting?

Vi stiller med
markedsledende kompetanse!

Vaar Consulting har omfattende erfaring med å lede anskaffelsesprosesser med ulikt omfang og kompleksitet fra A til Å. Vi har også bistått en rekke kunder med etterfølgende kontraktsrådgivning og tvistehåndtering. Våre rådgivere kjenner derfor til strategiske forhold som er avgjørende for å sikre effektive anskaffelser, eksempelvis valg av prosedyre basert på markedsanalyser, tilpassede kontraktskrav og egnede tildelingskriterier.

Tverrfaglig team

Vaar Consulting
Spesialkompetanse

En grunnleggende forutsetning for vellykkede anskaffelser er ressurser med nødvendig teknisk kompetanse som kan komplementere tilbudt innkjøpskompetanse i tverrfaglige team. Vaar Consulting har derfor etablert samarbeidsavtaler med selskaper som besitter ekspertkompetanse på miljø, IKT og øvrige tekniske relevante områder. Vi innhenter slik kompetanse ved behov og etter nærmere avtale med våre kunder.

Vi samarbeider også tett med Vaar Advokat. Advokatselskapet har flere av landets fremste eksperter på anskaffelsesområdet.

Ta kontakt med Vaar Consulting

Eivind Dahl Thoresen

Daglig leder og partner i Vaar Consulting

+47 414 47 974
eivind@vaarconsulting.no

Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål eller trenger bistand innenfor et av våre rettsområder kan du fylle ut skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg: