Vaar Portal er her!

Som følge av stor etterspørsel gjør vi Vaar Portal tilgjengelig tidligere enn planlagt. Portalen er en digital tjeneste der det publiseres egenprodusert, juridisk materiale innenfor offentlige anskaffelser, IT og personvern.

For tilgang til tjenesten, klikk her

25. juni 2019

Innsikt

Se flere artikler
EXAMPLE STRING