Niklas Eriksson

Chief Administrative and Financial Officer

Telefon : +47 928 80 024
E-post : niklas@vaar.law

Om Niklas

Niklas Eriksson er Chief Financial Officer hos Vaar har det overordnede økonomi- og administrasjonsansvaret. Han har en praktisk tilnærming til sitt fagområde og legger stor vekt på å finne sammenhengene mellom tallene og driften. Niklas har derfor en nær tilknytning til den daglige driften i Vaar, og firmaets ansatte.

Kompetanseområder

  • Administrasjon
  • Økonomi