Vaar Advokat tilslutter seg UN Global Compact

Vaar Advokat tilslutter seg UN Global Compact

Publisert: 23. mars 2021

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Vaar Advokat er stolte av å delta i UN Global Compact, hvilket betyr at vi forplikter oss til å følge og implementere UN Global Compacts ti prinsipper, samt jobbe mot FNs bærekraftsmål.

De ti prinsippene er delt opp i fire hovedkategorier; menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Disse prinsippene gir føringer for hvordan bedrifter skal sikre ansvarlig drift, og deltakere i UN Global Compact forplikter seg til å levere årlige rapporter på arbeidet man har gjort i henhold til disse prinsippene.

Vi gleder oss til å fortsette arbeidet mot å bli mest mulig bærekraftig. Gjennom vår deltakelse i UN Global Compact kommer vi til å jobbe for å gjøre UN Global Compacts prinsipper til en integrert del av firmaet vårt.

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Bli med Asplan Viak og Vaar på frokostseminar om nye miljøkrav ved offentlige anskaffelser

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...

Kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø går i taket

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...