Vaar arrangerer: Kvartalsmøter Offentlige Anskaffelser 2022

Vaar arrangerer: Kvartalsmøter Offentlige Anskaffelser 2022

Publisert: 3. februar 2022

Vaar ved Marianne H. Dragsten og Espen Bakjord arrangerer «Kvartalsmøter Offentlige Anskaffelser 2022». Dette er et perfekt forum for de som ønsker å:

  • holde seg oppdatert på regelverket om offentlige anskaffelser
  • diskutere aktuelle problemstillinger
  • få et nettverk man kan nyttiggjøre seg

Regelverket om offentlige anskaffelser er komplisert og omfattende samtidig som det skjer en løpende rettsutvikling innenfor fagfeltet. For den enkelte kan det være vanskelig å holde seg oppdatert til enhver tid. For å kunne hjelpe offentlige oppdragsgivere med å holde seg oppdatert samtidig som man får et nettverk man kan diskutere aktuelle problemstillinger med, arrangerer vi fire samlinger i året.

Innholdet i Kvartalsmøter Offentlige Anskaffelser vil bestå av følgende punkter:

  • Oppdatering av hva som har skjedd siden sist – regelverk, praksis mv.
  • Svar på innsendte spørsmål og problemstillinger
  • Dypdykk i aktuelle tema

I forkant av hvert møte kan deltakerne sende inn problemstillinger de ønsker behandlet / besvart og forslag til tema de ønsker at det skal gås nærmere inn på.

Datoer for møtene er:

9. mars 2022 kl. 09.30 til 15.00

8. juni 2022 kl. 09.30 til 15.00

14. september 2022 kl. 09.30 til 15.00

7. desember 2022 kl. 09.30 til 15.00

Møtene vil arrangeres sentralt i Oslo. Det er også mulig å møte opp digitalt. Gi beskjed om dette ved påmelding.

Pris for fire samlinger: kr. 16.000,- inkludert bevertning / lunsj.

Plassen vil være knyttet til virksomheten og ikke enkeltpersoner. Dette innebærer at det kan rulleres på hvem som møter på det enkelte kvartalsmøtet.

Det er et begrenset antall plasser.

Påmelding: emma@vaar.law              

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Bli med Asplan Viak og Vaar på frokostseminar om nye miljøkrav ved offentlige anskaffelser

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...

Kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø går i taket

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...