Vaar og Asplan Viak inngår samarbeidsavtale – klar for nye miljøkrav i offentlige anskaffelser

Vaar og Asplan Viak inngår samarbeidsavtale – klar for nye miljøkrav i offentlige anskaffelser

Publisert: 26. oktober 2023

Vaar Advokat og Vaar Consulting har nylig inngått samarbeidsavtale med rådgivningsselskapet Asplan Viak. Formålet med samarbeidet er å kunne tilby tverrfaglige kompetanseteam som skal bistå kunder ved regulatoriske krav til bærekraft og ivareta ulike miljøaspekter ved offentlige anskaffelser.

Fra og med 1. januar 2024 skal oppdragsgivere som hovedregel vektlegge miljø med 30 % i alle anskaffelser etter den nye miljøbestemmelsen i anskaffelsesforskriften § 7-9.

Vi er selvsagt svært godt fornøyde med den nye avtalen med Asplan Viak. Her ligger det store muligheter på et område hvor begge parter har solide forutsetninger for å være i front gjennom tverrfaglig samarbeid

Eivind ThoresenPartner og daglig leder i Vaar Consulting

Ekspertise i Samarbeid: Tverrfaglige Team for Miljøvennlige Anskaffelser

«Økt fokus på miljø i offentlige anskaffelser, er et viktig tiltak for å sikre gode og bærekraftige leveranser. Sammen med Vaar vil vi kunne gi våre kunder gode råd om hvordan de best skal møte de nye miljøkravene», sier Lise Haaland Eriksen, divisjonsdirektør i Asplan Viak.

Vi igangsetter arbeidet allerede nå og skal sammen bistå kunder med å etablere egnede tildelingskriterier med tilhørende evalueringsmodeller, men også vurdere om det er grunnlag for å fravike hovedregelen.

Bærekraft som Konkurransefortrinn: Rådgivning for Offentlige Innkjøpere

«Det er viktig at offentlige innkjøpere setter eksempel. Sammen med Vaar ser vi fram til å hjelpe offentlige innkjøpere med å sette gode, målbare klima- og miljøkrav som bidrar til rettferdige konkurransevilkår og ikke minst, et bedre miljø», sier Jørgen Roberg, gruppeleder for bygg, energi- og miljø i Asplan Viak.

Samarbeidet mellom Vaar og Asplan Viak er en sentral forutsetning for å optimalisere anvendelsen av miljøbestemmelsen. Dette vil også sørge for at selskapene i felleskap bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Partnerskapets Fordeler: Vaar og Asplan Viaks Felles Målsettinger

«Vi er selvsagt svært godt fornøyde med den nye avtalen med Asplan Viak. Her ligger det store muligheter på et område hvor begge parter har solide forutsetninger for å være i front gjennom tverrfaglig samarbeid», sier Eivind Thoresen, partner og daglig leder i Vaar Consulting.

Et ønske om en samarbeidsavtale med Asplan Viak, var heller ikke tilfeldig. Selskapet er blant Norges ledende innenfor miljø og bærekraft, og har tidligere utarbeidet rapport om beregning av klimafotavtrykk ved offentlige anskaffelser på vegne av Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet). I tillegg har selskapet beregnet utslippsramme for klimagassutslipp ved oppføring av bygg på oppdrag fra DFØ. «Med dette som utgangspunkt kombinert med omfattende miljøerfaring innen samferdsel, er vi sikre på at vi vil ivareta hensynet bak den nye miljøbestemmelsen og andre regulatoriske krav til bærekraft på best mulig måte», sier Thor Beke, managing partner i Vaar Advokat.

Ta kontakt

Eivind Dahl Thoresen

Daglig leder og partner i Vaar Consulting

+47 414 47 974
eivind@vaarconsulting.no

Du er kanskje også interessert i

Relaterte nyheter

Bli med Asplan Viak og Vaar på frokostseminar om nye miljøkrav ved offentlige anskaffelser

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...

Kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø går i taket

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet...