Image of the employee

Eivind Dahl Thoresen

Daglig leder og partner i Vaar Consulting

Om Eivind

Eivind Dahl Thoresen er partner og daglig leder i Vaar Consulting. Han har spesialkompetanse innen offentlige anskaffelser og kontraktsrett etter langvarig operativt arbeid hos større offentlige virksomheter og som konsulent for ulike oppdragsgivere. 

Som leder er Eivind opptatt av å spille hverandre gode og benytte riktig ressurser med rett kompetanse til ethvert oppdrag. Han ser alltid etter løsninger ved å bruke handlingsrommet i anskaffelsesregelverket gjennom praktisk rådgivning. Eivind er en engasjert, åpen person som verdsetter tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.

Eivind har omfattende erfaring med å lede anskaffelsesprosesser fra A til Å, samt bistå med etterfølgende kontraktsrådgivning og eventuell tvistehåndtering. Dette har resultert i inngående kjennskap til strategiske forhold som er avgjørende for å sikre effektive anskaffelser, herunder også momenter som er sentralt å vektlegge ved slike prosesser for henholdsvis oppdragsgivere og tilbydere. Utstrakt kontraktsrådgivning med oppfølging av entreprenører og rådgivere har resultert i betydelig kompetanse med de ulike NS-kontraktene. Han har også gjennomført en rekke IKT-anskaffelser, samt vare- og tjenesteanskaffelser.

Eivind holder jevnlig kurs om ulike temaer innenfor anskaffelsesrettens område. 

Kompetanseområder

EXAMPLE STRING