Day

april 25, 2018
Marianne Dragsten intervjues av Dagsavisen Fremtiden 25/04/2018 Marianne Dragsten er intervjuet av «Dagsavisen Fremtiden» vedrørende problematiske dobbeltroller i offentlige anskaffelser. Dragsten forteller at dette ikke er et ukjent problem – Norge er et lite land, og særlig i mindre kommuner kan denne typen problemer oppstå. Videre uttaler hun at «Når det er personer i organisasjonen […]