Nyhetsbrev desember 2023

Nyhetsbrev desember 2023

Publisert: 14. desember 2023

Velkommen til årets siste nyhetsbrev! Les mer om:

 • Vår nye kollega Steinar Andersen
 • Hvordan vi jobber med AI på en ansvarlig måte gjennom å følge retningslinjene på klarfor.ai
 • Vår nye samarbeidsavtale med Asplan Viak.

Vaar styrker laget med Steinar Andersen

Etter mer enn 20 år som advokat i en av Norges største fagforeninger, NITO, har Steinar Andersen takket ja til å bli med oss i å utvikle Vaar videre. Med sin brede og lange erfaring fra de aller fleste av arbeidsrettens områder, skal Steinar håndtere et stadig økende tilfang av arbeidsrettslige spørsmål hos oss.

Hvordan forholde seg til utviklingen innen AI?

Det siste året har bruken av kunstig intelligens (AI) eksplodert. De fleste som har sett eller brukt AI i det siste, vil ha opplevd hvor raskt teknologien utvikler seg. AI er et svært kraftig verktøy som må brukes ansvarlig om det skal komme både brukeren og samfunnet til gode. I august lanserte vi sammen med Experis klarfor.ai. Klarfor.ai består av rutiner og kvalitetssikringssystemer som hjelper virksomheter med å bruke AI på en verdiskapende men samtidig ansvarlig måte.

I forbindelse med dette arrangerte vi to frokostseminarer om AI i høst. Vi teamet opp med blant annet Experis, Amazon Web Services (AWS) og DFØ for å diskutere hvordan man bør gå frem for å bruke AI på en ansvarlig måte samt hvordan man konkret kan få verdi av å bruke AI. Les mer her:

Vi har utviklet rutiner og kvalitetssikringssystemer for å bidra til at AI brukes på en verdiskapende og samtidig ansvarlig måte. I vårt arbeid har vi tatt utgangspunkt i det nyeste av litteratur og regelverk på området, og vi vil videreutvikle innholdet her som del av et system for kvalitetssikring av leveranser som inkluderer bruk av AI.

Vaar Advokat og Vaar Consulting har nylig inngått samarbeidsavtale med rådgivningsselskapet Asplan Viak. Formålet med samarbeidet er å kunne tilby tverrfaglige kompetanseteam som skal bistå kunder ved regulatoriske krav til bærekraft og ivareta ulike miljøaspekter ved offentlige anskaffelser.

Onsdag 6. desember arrangerte vi siste kvartalsmøte innenfor offentlige anskaffelser for i år. Dette er et konsept vi arrangerer årlig for å hjelpe offentlige oppdragsgivere med å holde seg oppdatert innenfor faget samtidig som man får et nettverk man kan diskutere aktuelle problemstillinger med. Konseptet inkluderer fire møter per år, og innholdet i møtene består av oppdateringer av hva som har skjedd siden sist, svar på innsendte spørsmål og problemstillinger samt dypdykk i aktuelle temaer. Les mer her hvis din virksomhet er interessert i å delta i 2024:

En helt fersk utredning fra Arbeidstilsynet avdekker at kostnadene relatert til psykososialt arbeidsmiljø er stadig økende, og er nå beregnet til å koste virksomhetene 30 milliarder kroner årlig. For samfunnet som helhet er tallet hele 75 milliarder kroner. 

Selv om det over lang tid har vært fokusert mye på dette området av myndighetene og mange virksomheter har tatt flere konkrete grep for å blant annet redusere sykefravær og ellers jobbe forebyggende for å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet, er det fortsatt mange og store utfordringer å ta tak i. 

  Du er kanskje også interessert i

  Relaterte nyheter

  Maren Stenseth Torstensen er ny advokatfullmektig i Vaar

  Med bred operasjonell erfaring fra konsulentbransjen, skal Maren håndtere problemstillinger innenfor personvern og tilgrensende rettsområder hos oss. Maren har erfaring med å bistå virksomheter i forskjellige bransjer innen offentlig og...

  Vaar Consulting øker kapasiteten med Fredrik Akselsen Bachke

  Etter å ha jobbet operativt og strategisk med offentlige anskaffelser for det offentlige i over 8 år, er Fredrik Akselsen Bachke klar for nye utfordringer i Vaar Consulting.

  Frokostseminar: Hvordan kan din virksomhet få verdi av å bruke AI?

  Vi arrangerer frokostseminar tirsdag 5. desember om hvordan din virksomhet kan få verdi ut av bruken av AI.